محمدساممحمدسام، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 29 روز سن داره

قصه های پسر،غصه های پدر

اولین خواب یک فرشته

لا لا لا لا گل چايي                     تو نيني خوشگل مايي چه شيريني عزيز من                 مگه قند و مربايي به زنبور عسل گفتم                  نياد اينجا گلم خوابه اگه وز وز كنه امشب                 گلم آروم نمي خوابه. اولین خواب يک فرشته محمدم ،پس از تولدت در بيمارستان و گريه هايي که از عمق وجودت نش...
21 خرداد 1390

دفتراول-فصل نهم:عشق پدر به مادر

سلام محمدم عزیز دلم ،چند روزیست که مهمان خانه مادرٍ مادر هستیم.مادربزرگ را خیلی عزیزم زحمت داده ایم.مادربزرگ کوله بار تجربه است،از بچه داری گرفته تا  همه نوع تخلی و شیرینیهای روزگار . عزیز دل پدر، تو چهارمین نوه مادربزرگ هستی .محمد،امیرمهدی،علی ومحمد سام.جالب اینکه همه خاله زاده هایت پسر هستند.عزیزم امروز می خواهم داستان شیرینی برایت بگویم که شاید درونش تلخی هایی هم داشته باشد،داستان عشق  پدر به مادر: در روزگار نچندان دور وقتی که پدر، طفل گریز پایی بیش نبود دوستی در زادگاه مادری داشت .  کودکی را پدر با این دوست تا اواخر دوران دبستان سپری نمود.از بد حادثه ،دست تق...
6 خرداد 1390
1